Offentliggörande av prospekt med anledning av förestående företrädesemission